Ölçme Değerlendirme
01.09.2017
26.06.2018

Ölçme Değerlendirme

Eğitim yılı boyunca belli aralıklarla devam eden ölçme çalışmaları öğrencinin gelişiminin en iyi şekilde analiz edilmesine yardımcı olur. Böylece öğrencinin ne bildiği, nasıl anladığı, neler yapabildiği ve hangi ihtiyaçlarının karşılanabildiği ve ilgi alanları hakkında veriler toplanır ve öğrencinin göstermiş olduğu gelişim ile ilgili değerlendirme yapılır. Bu veriler ayrıca müfredat, öğretme teknikleri ve kaynakların tekrar değerlendirilmesini sağlar. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile öğrencinin güçlü ve bireysel olarak ilgi duyduğu alanlardan gereksinimlerine doğru giden bir yol haritasını kendisi için olduğu kadar öğretmenler ve veliler için de ortaya çıkarmayı amaçlanır.

Gözlem ve Gözlem Formları

Okul öncesinde ölçme ve değerlendirme genel olarak öğrencilerle bire bir, küçük grup veya büyük grup içinde çalışma ve onların düşünme, problem çözme, tasarlama, planlama ve uygulama süreçlerinin gözlemlerine (gözlem formu örneği) dayanır.

Anekdot Kayıt Formu

Belirli zamanlarda kaydettikleri yapılandırılmış gözlem notlarıdır (anekdotlar). Bunlara ek olarak öğrencilerin kendi açıklamalarını –neyi, neden ve nasıl yaptıkları- içeren çalışmalarını gözlem notlarına ve bu listelere ekleyerek onların portfolyolarını oluşturur.

Kontrol Listeleri (Checklist)

Öğretmenler günlük gözlem notlarının yanı sıra akademik ve sosyal gelişimin her alanında birebir öğrencilerin gelişimlerini müfredat çerçevesinde belirlenen hedefler ve kazanımlar listesine (checklist) not ederler. Bu kontrol listeleri her ay yapılır ve öğrencilerin portfolio dosyalarına konulur.

Portfolyo

Portfolyo öğrencinin örnek çalışmalarının bir araya getirilerek göstermiş olduğu gelişmeleri ölçmek için kullanılır. Gelişimin her alanı ile bağlantılı olan bu örnek çalışmalar tüm yıl boyunca öğrencinin isminin yazılı olduğu bir dosyada toplanır. Serbest yazı ve resim, kesme/yapıştırma, uygulamalı derslere ait çalışmalar gibi örnekler bulundurulur.

 

  • Portfolyo sayesinde öğretmenler öğrencinin gelişimini daha somut verilerle değerlendirip bunu veli ile paylaşabilir. 
  • Öğrenci kendi seçtiği çalışmaları da portfolyonun içine yerleştirebilir.
  • Her öğrenci için eğitim yılının başlagıcından itibaren düzenlenmeye başlanan portfolyo dosyalarının içeriği her yaş grubu için ayrı oluşturulur.Portfolyo dosyaları uygulamalı dersler öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri tarafından düzenlenir.
  • Portfolyo çalışmaları bir eğitim öğretim yılı süresince Ekim, Şubat ve Mayıs aylarında yapılır.
  • Portfolyo görüşmelerine öğrenci, sınıf öğretmeni, İngilizce öğretmeni, okul müdürü ya da müdür yardımcısı, okul psikolojik danışmanı, öğrenci velisi ve gerekli durumlarda uygulamalı ders öğretmenleri de katılım gösterir.