Türkiye'nin yarınları Balım Anaokulunda yetişiyor
01.09.2017
26.06.2018

Türkiye'nin yarınları Balım Anaokulunda yetişiyor

Balım Anaokulları'nda yetişen öğrenciler, edindikleri sağlam temel sayesinde başarıyı ömür boyu yaşıyorlar. Balım Anaokulları öğrenme merakının yitirilmediği, üniversite eğitim anlayışının temel modüllerinin erken yaş eğitimine entegre edilmesiyle oluşturuldu. Araştırmaya dayalı, proje bazlı performans görevleri ile bir çocuğun neler yapabildiğinin görüldüğü bir eğitim modeli uyguluyoruz. Çocuğun çok yönlü gelişimini temel alarak fen bilimleri, matematik, düşünce yeteneği, sosyal bilimler ve performans modüllerinden oluşan bir program uygulanıyor. Öğrenme heyecanı ve merakı ömür boyu süren, öğrenmekten zevk alan, sorgulayabilen ve araştırabilen öğrenciler yetiştiriyoruz.